HUURPRIJS OMLAAG

Diensten

Huurprijsomlaag.nl verleent diverse diensten:

  • Huurprijsherzienings dekundige.

  • Aanhuur en verhuur van winkels.

  • Koop en verkoop van vastgoed.

  • Locatie en verstigings onderzoek.

  • Her-ontwikkeling van vastgoed.

Als specialist in huur prijsherziening hebben we veel ervaring op het gebied van het onafhankelijk adviseren, opmaken van de rapportage en  begeleiden van huurprijsherziening conform art 303: BW 7. Wij  beschikken over uitgebreide deskundigheid en ervaring op het gebied van de huurprijs herzienings procedure..

Wanneer is huur prijsherziening mogelijk?

Zodra is vastgesteld dat een object valt in de categorie 290-bedrijfsruimte, kan worden beoordeeld of op dit moment huurprijsaanpassing mogelijk is. Categorie 290 zijn ruimten waar consumenten stromen aanwezig zijn.

De meeste huurcontracten bestaan uit een 5 + 5 jaar huurcontact met een verlening en een mogelijkheid van onbepaalde tijd. Na het verstrijken van de eerste huurtermijn van 5 jaar hebben de huurder en verhuurder het recht om de huurprijs aan te passen.

Beide partijen kunnen met elkaar in overleg treden. Wanneer zij er gezamenlijk niet uitkomen kan één van de partijen een deskundige raadplegen voor het schrijven van een deskundige rapport. Veelal zal de huurder het initiatief nemen om de huurprijs te toetsen gezien de jaarlijks stijgende kosten.

In het deskundige rapport worden een aantal referentie panden benoemd waarvan de huur lager is dan van het huidige pand die de huurder huurt. Wanneer het verschil inzichtelijk is gemaakt kan huurder de verhuurder vragen of deze zijn huurprijs wil aanpassen naar de huurstroom die de referentie panden weergeven.In veel gevallen zullen huurders meegaan in de verlaging.

Mochten huurder en verhuurder geen overeenstemming kunnen bereiken dan kunnen zij de kantonrechter vragen om een uitspraak te doen.

Deze zal naar aanleiding van het verzoek kennis nemen van het rapport en wanneer nodig een derde deskundige aanwijzen.De rechter hoeft de deskundige niet te volgen in de uitspraak maar ervaring leert dat zij dit wel structureel doen.

De vaststelling duurt voor de eerst volgende vijf jaar. Daardoor is de besparing die uitgerekend wordt niet per jaar jaar maar voor een periode van 5 jaar.

 

Deskundige Rapport

Dit rapport is bedoeld om de huurder een goed inzicht te geven van de huurstromen van de referentie panden ter plaatse. Als blijkt uit het onderzoek dat de referentie panden een lager huur betalen kan u van de verhuurder een verlaging van de huur verlangen. Het onderzoek zal van de referentie panden de huursom en huur verloop beoordelen om te komen tot een gemiddelde huurprijs van de referentie periode van de voorgaande 5 jaren.

Wanneer de verhuurder niet mee wil werken aan de huurprijs aanpassing naar aanleiding van het rapport kan de huurder een uitspraak van de kantonrechter vragen.

Om de gang naar de kantonrechter te maken dient huurder een deskundige rapport te overleggen.

 “Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering.”

Concreet betekent dit dat bij huurprijs berekenen moet worden achterhaald:

·     welke winkelruimtes of bedrijfspanden ter plaatse vergelijkbaar zijn met het       gehuurde;

·     wat de huurprijzen van vergelijkingspanden zijn over een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan het herzieningsmoment, de zgn. referentieperiode; en

·     wat daarvan het gemiddelde is.

Quickscan

Om de mogelijkheden van de toekomstige resultaten van een huuraanpassing te bepalen kan er ook gekozen worden om eerst een Quick scan te maken. In deze Quick scan wordt kort gekeken naar de mogelijkheden van een huurprijs procedure. De QuickScan is geen uitgebreid geschreven rapport waarmee de huurder  een gesprek kan aangaan met de verhuurder. Hiervoor is een nauwgezet onderzoek nodig met referentie panden met de daarbij behorende huurstroom.

Wanneer de QuickScan een reden geeft voor een nadere uitwerking en onderzoek zal er een rapportage opgemaakt moeten worden en vervallen de kosten van de QuickScan in de kosten van het rapport.

Bent u van mening dat u te veel huur betaald, laat ons dan een eerste QuickScan doen van de mogelijkheden en de resultaten die behaald kunnen worden.

Maak vrijblijvend een afspraak om de besparingen voor 5 jaar voor u inzichtelijk te maken.